28/12/2018

Công trình ở 403 Võ Văn Tần

Công trình ở 403 Võ Văn Tần. Một công trình cải tạo với nhiều kỷ niệm!

Công trình tiêu biểu liên quan