Địa chỉ: 29/3 Bùi Văn Thêm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Email: giangkgt@gmail.com

Số điện thoại: +84-8-22168068

Số fax: +84-8-38420832